رشته پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته Gerontological Nursing (M.Sc)


  رشته پرستاری سالمندی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در چارچوب سیاست های جامعه نگر و ارتقاء سطح سلامت سالمندان، پرستارانی با علم و مهارت در زمینه مراقبت های پرستاری فردی، خانوادگی و اجتماعی در سطوح مختلف پیشگیری ( بهداشتی، تشخیص درمانی، بازتوانی و توانبخشی جسمی، روانی و اجتماعی برای گروه سالمندان را تربیت می نماید. دانش آموختگان این رشته دارای تبحر و مهارت کافی در ارائه مراقبت های تخصصی پرستاری با هدف حفظ، ارتقاء و بازگرداندن سطح سلامت همه جانبه (جسمی، روانی، اجتماعی،...)، پیشگیری از بروز سندرم های سالمندی تا نوتوانی به فرد سالمند، خانواده و جامعه بوده و قادرند با بکارگیری اصول ارتباطات انسانی، نیازهای جسمی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی - معنوی سالمند را در حیطه های مختلف خدمات پرستاری شناسایی کرده و به منظور ارتقاء کیفی مراقبت بهداشتی- درمانی و توانبخشی ویژه سالمندان و توسعه سالمندی سالم و فعال اقدامات لازم را مبذول دارند.   

   

  اهداف کلی:                                                                                                                                                                                                     هدف کلی رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری سالمندی ارائه مراقبت و خدمات پرستاری به جمعیت سالمندان جامعه کشور می باشد. این هدف از طریق تربیت دانش آموختگانی محقق می گردد که دارای دانش، نگرش و توانمندی های لازم در حوزه سالمندی و مراقبت ها و توانایی های لازم (رفتارهای حرفه ای، مهارت های ارتباطی، مهارت در بکارگیری فن آوری اطلاعات، خودآموزی مستمر، پژوهش و بکارگیری یافته های معتبر پژوهشی در امر ارائه خدمات، مدیریت و ارتقاء کیفیت مراقبت ها، توانایی حل مسئله، مستندسازی اقدامات و سرویس های تخصصی ارائه شده) می باشند.

   

  طول دوره وتعداد واحدها:                                 

  طول دوره: مطابق آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی است.
  تعداد کل واحد: 32 واحد 
  تعداد واحدهای اختصاصی اجباری (Core): 26 واحد 
  تعداد واحدهای اختصاصی اختیاری (Non Core): 2 واحد
  تعداد واحد پایان نامه: 4 واحد


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0