تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی


    مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی قزوین شامل مقطع کارشناسی ارشد در چهار رشته می باشد. این دانشکده از سال 1389 درمقطع کارشناسی ارشد رشته پرستاری مراقبت های ویژه شروع به پذیرش دانشجو نموده است. و همچنین در سال 1393 با تاسیس سه رشته پرستاری سالمندی، روان پرستاری و مشاوره در مامایی کار خود را توسعه بخشیده است. تربیت نیروی انسانی کارآمد و مورد نیاز جامعه در رشته های کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی به منظور تولید دانش در حرفه های تخصصی و توانمندسازی دانشجویان در عرصه های بالین، خانواده ها، گروه ها و جامعه به منظور ارتقای سطح سلامت مردم انجام می شود.

    123.jpg


    6.0.20.0
    گروه دورانV6.0.20.0