مرکز اطلاعات و فن آوری دانشکده پرستاری و مامایی ساعت کاری: شنبه تا چهارشنبه: 15:15-7:30


  سایت دانشکده واقع در طبقه همکف دانشکده و مختص استفاده دانشجویان، برگزاری کلاسهای درسی و کارگاه های آموزشی می باشد.

  تعداد کامپیوتر ها: 15دستگاه کامپیوتر به همراه یک دستگاه پروژکتور

   

  برنامه های نرم افزاری موجود بر روی کامپیوترها شامل:
  Windows10, Adobe Reader XI, Office 2016, Antivirus, Spss, Multimedia player, netsupport school, EndNote X6, Winrar, deep freeze , ...

                               


  6.0.20.0
  گروه دورانV6.0.20.0