منشور اخلاقی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  - درمانی استان قزوین

ما اعتقاد داریم: 

 •      خدمات ما موجب ارتقای سلامت و کیفیت زندگی مردم می شود
 •      یکی از مهم ترین معیار های موفقیت ما جلب رضایت خدمت گیرندگان  است . ما در هنگام ارایه خدمات به این ویژگی پای بندیم
 •      همکاران ما در دانشگاه ارزشمندترین منابع سازمان هستند ،  پس تردیدی در اثرگذاری پندار و رفتار و کردار خود در میان خدمت گیرندگان  نداریم
 •     موفقیت در دستیابی به اهداف دانشگاه را همانا ارایه خدمات مناسب به مردم می دانیم

ما همواره ارزش های زیر را که منبع هدایت ما در ارایه خدمات خداپسندانه به مردم می شود ، فراموش نخواهیم کرد :

 •       در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پای بندیم
 •       نظم و آراستگی ، وقت شناسی و آمادگی برای ارایه بهترین خدمت به خدمت گیرندگان  را از اصول مسلم و قطعی خود می دانیم
 •       خود را موظف به حفظ اسرار گیرندگان خدمت می دانیم
 •       پاسخگو بودن در مقابل خدمت گیرندگان  را از بسترهای تعالی خود و دانشگاه می دانیم
 •       اهداف سازمانی را به طور صحیح درک نموده و اهداف فردی را با آن همسو می نمائیم
 •       اطلاعات و راهنمایی لازم را بطور کامل در اختیار خدمت گیرندگان  قرار می دهیم و از سرگردانی آنان جلو گیری می کنیم
 •       فعالیت های اداری خود را بر اساس روش مستند و مشخصی انجام می دهیم و از اعمال سلایق شخصی خود پرهیز خواهیم نمود
 •       به صحبت ها و خواسته های خدمت گیرندگان  گوش کرده و در ارایه خدمت به آنان  در برابر قوانین موجود حداکثر تلاش خود را بکار می بندیم
 •       از پوشش ، گفتار و رفتار  متناسب با شرع مقدس و فرهنگ جامعه اسلامی – ایرانی استفاده خواهیم کرد
 •       وظیفه خود می دانیم که از اسراف امکانات و اموال دانشگاه جلوگیری کرده و همکاران خویش را با پیشنهادهای سازنده در این امر مهم یاری می رسانیم
 •       رعایت ادب ، خوش رویی  ، عدالت و انصاف را همواره وظیفه خود می دانیم و بدان عمل می کنیم
 •       ما همواره زمینه تعالی و رشد سایر همکاران را در همه سطوح فراهم خواهیم کرد
 •       همیشه با نیت و انگیزه خیرخواهی و با نظر مثبت به امور مردم و خدمت گیرندگان  توجه و اقدام می کنیم

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0