روسای پیشین دانشکده


bakhtiyari_6382449604275549980.jpg خانم فریده بختیاری از سال 1366 تا 1377 golchin.jpg خانم ماهرخ گلچین از سال 1388 تا 1389
samiei_6382449606550280980.jpg خانم فاطمه سمیعی فر از سال 1377 تا 1387 jourabchi_6382449605613156890.jpg خانم دکتر زینت جورابچی از سال 1389 تا 1395
kazemi_6382449606040283690.jpg خانم دکتر حدیقه کاظمی از سال 1387 تا 1388 soleymani_6382449606895570450.jpg آقای دکتر محمدعلی سلیمانی از سال 1395 تا 1400
dr yekefallah tarikhche_6382449232068798650.jpg

در حال حاضر ریاست دانشکده بر عهده خانم دکتر لیلی یکه فلاح دکترای تخصصی پرستاری (Ph.D) می باشد.

اطلاعات بیشتر...

دانشکده در مهر ماه سال 1366 با پذیرش 107 نفر دانشجوی دختر در رشته کارشناسی پرستاری و 51 دانشجوی رشته کاردانی مامایی فعالیت آموزشی خود را آغاز کرد. بنای فعلی دانشکده در سال 1372 با زیر بنای حدود 6000 متر مربع ساخته شد.
در سال 1368 رشته کاردانی  هوشبری و کاردانی  اتاق عمل نیز با پذیرش 30 دانشجو در هر رشته به فعالیت مجموعه اضافه گردید .
جهت ارتقاء رشته کاردانی مامایی در سال 1385کارشناسی مامایی هم در کنار این مجموعه فعالیت خود را آغاز کرد و در سال 1389 رشته کارشناسی ارشد پرستاری هم به مجموعه این فعالیت ها اضافه گردید.
در سال 1371دانشکده شبانه نیز در کنار مجموعه شروع به فعالیت نموده و در سال 1378رشته پرستاری مقطع کارشناسی ناپیوسته با پذیرش 20دانشجو در مجموعه دانشکده قرارگرفت، در سال 1374 رشته های هوشبری و اتاق عمل از این دانشکده جدا گردیده و در آموزشکده پیراپزشکی فعالیت خود را ادامه دادند.
 هم اکنون  این دانشکده در پنج رشته در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان پرستاری مراقبت های ویژه، روانپرستاری، پرستاری سالمندی، پرستاری اورژانس و مشاوره در مامایی دانشجو می پذیرد.

تعداد دانش آموختگان دانشکده پرستاری و مامایی قزوین از بدو تاسیس دانشکده
ردیف رشته تعداد
1 کارشناسی پرستاری 1263
2 کارشناسی مامایی 337
3 کارشناسی ناپیوسته پرستاری 106
4 کارشناسی ناپیوسته مامایی 159
5 کاردان مامایی شبانه 171
6 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 76
7 کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 4
8 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 47
9 کارشناسی ارشد روان پرستاری   33
10 کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 61

 

 

تعداد دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده
ردیف رشته تعداد
1 کارشناسی پرستاری 440
2 کارشناسی مامایی 102
3 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه 8
4 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی 13
5 کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس 4
6 کارشناسی ارشد روان پرستاری 7
7 کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی 19

 

 

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0