عنوان خدمت: فرایند بیمه مکمل درمان

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:

بیمه تکمیلی بیمه نامه ای  است که هزینه های ناشی از بیماری و حوادث را پرداخت میکند و از آنجایی که تکمیل کننده پوشش بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی می باشد به آن بیمه درمان تکمیلی گفته میشود . سازمان های بیمه گر پایه همچون سازمان تامین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی ، خدمات خود را دربیمارستان ها و مراکز درمانی خود و مراکز دولتی ارایه میکنند و یا در صورت مراجعه بیمه شده تامین اجتماعی به بیمارستان ها و مراکز بخش خصوصی هزینه ها را بر مبنای تعرفه سازمان تامین اجتماعی و تعرفه دولتی محاسبه و پرداخت می کنند و همین موضوع باعث میشود بیمه شده در صورت مراجعه به مراکز درمانی بخش خصوصی هزینه های سرسام آوری را شخصا پرداخت کند . با توجه به موارد فوق وهمچنین  افزایش هزینه های درمان در جامعه  داشتن بیمه تکمیلی بیش از پیش ضروری به نظر می رسد .

در بیمه تکمیلی  هزینه های بستری شدن و جراحی در بیمارستان ، رادیوتراپی ، شیمی درمانی ، آنژیوگرافی قلب ، گامانایف ، هزینه های زایمان ،هزینه های های پاراکلینیکی از قبیل سونوگرافی ، رادیولوژِی، ماموگرافی ، انواع اسکن ، آندوسکوپی ، ام آر آی ، آزمایشگاه و همچنین هزینه های  دندان پزشکی ، دارو ، ویزیت ، عینک ، سمعک , ... طبق مفاد قرارداد پرداخت می گردد. البته لازم به ذکر است هر قرارداد بیمه تکمیلی شرایط خاص خود را دارد و با توجه به  مقدار حق بیمه  ممکن است تعهدات متفاوتی داشته باشد .

 آدرس سامانه خدمات رفاهی دانشگاه: http://refahi.qums.ac.ir 


مسئولین ارائه خدمت: 

 حسین میرزا عباسی، معاون اداری و مالی دانشکده، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (اطلاعات بیشتر...)

 علی اصغر محمدی، رئیس امور  و عامل مدیر مالی دانشکده، کاشناس حسابداری (اطلاعات بیشتر...)

 سهیلا اسمعیلی، حسابدار و امین اموال، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی (اطلاعات بیشتر...)


فلوچارت و مراحل گردش کار:
 دریافت فایل فلوچارت 


قوانین و مقررات:

لینک بیمه مکمل درمان معاونت توسعه


مستندات مورد نیاز:

توضیحات فرم نوع بیمه شده : اصلی( شخص بیمه کننده )یا فرعی .

نسبت با بیمه شده اصلی: (پدر، مادر ، همسر ، فرزند).

نوع طرح: طلایی، نقره ای، برنزی  ( طرح انتخابی بیمه گر اصلی برای سایر اعضای خانواده نیز می باشد).

شماره بیمه گر: شماره بیمه دفترچه پایه ( تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی) تمامی اعضا


مدت زمان انجام خدمت:

دوره قرارداد بیمه یکساله می‌باشد. 


هزینه های موردنیاز:
بسته به نوع طرح انتخابی که در سامانه ذکر شده است.


سؤالات متداول


                    

                                             

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0