عنوان خدمت: فرایند امانت کتاب

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:

کلیه دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی، و اعضای سایر کتابخانه‌های دانشکده‌ای و بیمارستانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در صورت عضویت در کتابخانه واحد خود می‌توانند با ارائه کارت ملی معتبر از کتابخانه دانشکده کتاب امانت بگیرند. 


مسئولین ارائه خدمت:
 عاطفه کلانتری، مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی (اطلاعات بیشتر...)

 منیر آزاده‌جو، کارشناس کتابخانه، کارشناسی بهداشت عمومی (اطلاعات بیشتر...)  


فلوچارت و مراحل گردش کار:
 دریافت فایل فلوچارت 


قوانین و مقررات:
 آئین‏ نامه کتابخانه
    اولویت همواره با دانشجویان دانشکده می‌باشد. 


مستندات مورد نیاز:
 ارائه کارت ملی


مدت زمان انجام خدمت:
 حداکثر 10 دقیقه

                    

                                               

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0