عنوان خدمت: آموزش به کاربران کتابخانه

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:

دانشجویان برای استفاده از کتابخانه باید دوره مربوط به آموزش کتابخانه که شامل آشنایی با نرم افزار، آیین نامه و قوانین کتابخانه می شود را بگذرانند. 


مسئولین ارائه خدمت:
 عاطفه کلانتری، مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی (اطلاعات بیشتر...)

 منیر آزاده‌جو، کارشناس کتابخانه، کارشناسی بهداشت عمومی (اطلاعات بیشتر...


فلوچارت و مراحل گردش کار:
 دریافت فایل فلوچارت 


قوانین و مقررات:
حضور در جلسه در تاریخ تعیین شده 


مستندات مورد نیاز:
آئین‏ نامه کتابخانه و پاورپوینت آموزشی 


مدت زمان انجام خدمت:
 60 دقیقه

                       

                                               

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0