عنوان خدمت: تسویه حساب با اعضا

شناسه خدمت: در حال اخذ

معرفی خدمت:
دانشجویان رشته‌های پرستاری و مامایی مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد و همچنین دانشجویان سایر دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی قزوین، جهت انجام امور تسویه حساب باید به کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی مراجعه نمایند. این واحد پس از بررسی پروفایل عضویت دانشجویان و اطمینان از عدم بدهی ایشان برگه تسویه حساب را مهر و امضا می‌نماید.
لازم به ذکر است که همراه داشتن کارت ملی هنگام تسویه حساب با کتابخانه الزامی است. 


مسئولین ارائه خدمت:
 عاطفه کلانتری، مسئول کتابخانه دانشکده پرستاری و مامایی، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی (اطلاعات بیشتر...)

 منیر آزاده‌جو، کارشناس کتابخانه، کارشناسی بهداشت عمومی (اطلاعات بیشتر...)


فلوچارت و مراحل گردش کار:
 دریافت فایل فلوچارت 


قوانین و مقررات:   
 بررسی پروفایل عضو
 اطمینان از عدم بدهی به کتابخانه
 کنترل CD پایان نامه شامل فایل‌های Word و PDF باشد. (دانشجویان کارشناسی ارشد) 


مستندات مورد نیاز:
 ارائه کارت ملی
 ارائه فرم تسویه حساب
 ارائه فرم تحویل پایان نامه (دانشجویان کارشناسی ارشد)
 ارائه CD پایان نامه شامل فایل‌های Word و PDF (دانشجویان کارشناسی ارشد) 


مدت زمان انجام خدمت:
حداکثر 15 دقیقه

                        

                                   

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0