عنوان خدمت: سیستم مدیریت آموزش (سما)

شناسه خدمت: SamaSoft18041026901

معرفی خدمت:

 شروع فعالیت نرم افزاري سما سامانه از سال 1381 در دانشگاه علوم پزشکی قزوین  می باشد که سرعت و کارایی بالا در ارائه خدمات آموزشی ، پشتیبانی کارآمد و پاسخگو ، تسهیل در ارائه خدمات آموزشی دانشگاه با ارائه خدمات از طریق وب صورت پذیرفته  است . سامانه سما تمامی امور آموزشی دانشجو را  از بدو ورود تا زمان فارغ التحصیلی را مدیریت و پشتیبانی می کند همچنین  به کمک نرم افزا سما تحت وب دانشجویان می توانند فرآیندهای آموزشی خود را از راه دور انجام دهند کاهش زمان ، کاهش هرینه نیروی انسانی و راحتی کاربران مزیت های عمده سما وب را تشکل می دهد
به منظور ورود به سامانه سما تحت وب از آدرس زیر استفاده کنید : http://sama.qums.ac.ir


مسئول ارائه خدمت:
کارشناسان اداره آموزش دانشکده (اطلاعات بیشتر...


فلوچارت و مراحل گردش کار:
 دریافت فایل فلوچارت 


قوانین و مقررات:
به منظور دسترسی به آیین نامه ها بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 دریافت آیین نامه های آموزشی


مستندات مورد نیاز:
برای مشاهده راهنما بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
 دریافت فایل شناسنامه خدمت سما
 دریافت فایل راهنمای کاربری سما 


مدت زمان انجام خدمت:
 دریافت تقویم آموزشی دانشگاه 


سؤالات متداول


                       

                                               

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0