عنوان خدمت: فرایند فراغت از تحصیل

شناسه خدمت: 18042582104

معرفی خدمت:

 دانشجویان رشته پرستاری و مامایی مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی پس از اتمام مراحل تحصیلی خود طبق سرفصل مصوب وزارت جهت انجام امور تسویه حساب و فارغ التحصیلی به اداره آموزش مراجعه می نمایند. بعد از انجام امور تسویه حساب در دانشکده ،  فرآیند در معاونت آموزشی ادامه می یابد همچنین فارغ التحصیلان می توانند در پایان در سامانه دانش آموختگان نیز ثبت نام نمایند.

  آدرس سامانه دانش آموختگان: http://eg.qums.ac.ir 


مسئولین ارائه خدمت:

 فاطمه افشارنیا، مسئول آموزش، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 زهره دربهانی نژاد، مسئول رشته مامایی، کارشناس مدیریت آموزشی (اطلاعات بیشتر...)

 معصومه کشاورز، مسئول رشته پرستاری، کارشناس پرستاری (اطلاعات بیشتر...)

 زهره لشگری، مسئول رشته پرستاری، کارشناس ارشد مدیریت مالی (اطلاعات بیشتر...)

 سیده فاطمه میرکریمی، مسئول دبیرخانه، دیپلم (اطلاعات بیشتر...)


فلوچارت و مراحل گردش کار:  
   دریافت فایل فلوچارت 


 قوانین و مقررات:

1- اتمام مراحل تحصیلی طبق سرفصل مصوب هر رشته تحصیلی

2-تکمیل بودن پرونده دانشجو در بایگانی معاونت آموزشی و دانشکده

3-آیین نامه آموزشی

ماده 67 ) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی ، کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته دریافت کند . در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو کمتر از 12 باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد می تواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درس هایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، در یک نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی پیوسته ، در 2 نیمسال تحصیلی مجددا" انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید . در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

ماده 68 ) دانشجویانی که کلیه واحدهای در سی یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و بر اساس  مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود .

تبصره 1 : تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره درسی وی توسط استاد به اداره آموزش دانشکده تحویل می شود.  


مستندات مورد نیاز:                                                                            
 همراه داشتن کارتهای دریافتی از واحد های مختلف دانشگاه مانند کارت دانشجویی ، کارت غذا ، کارت کتابخانه و ...
 دریافت تائیدیه تکمیل بودن پرونده معاونت آموزشی از مسئول بایگانی معاونت آموزشی 
 همراه داشتن اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی                                                                   


مدت زمان انجام خدمت:
حداکثر یک روز کاری 


سؤالات متداول 


                      

                                                 

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0