آئین نامه ها


 

آیین نامه شورای انضباطی  سند دانشگاه اسلامی
 راهنمای رفتار حرفه ای پرستاری  آئین نامه اسکان
 راهنمای رفتار حرفه ای مامایی  آئین نامه اخلاق پرستاری
 آئین نامه انجمن های علمی  آئین نامه شورای صنفی دانشجویان
 کدهای اخلاقی حرفه مامایی در ایران   آئین نامه جشنواره دانشجوی نمونه
 دستورالعمل و ضوابط پوشش در دانشگاه  آئین نامه شورای فرهنگی دانشکده ها
 آئین نامه اجرایی طرح و برنامه های حوزه نماز  شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان
 آئین نامه اخلاق پرستاری در جمهوری اسلامی  آئین نامه تشکیل کرسی های آزاداندیشی
 آئین نامه کانون های فرهنگی هنری دانشکده ها  آئین نامه رفتار و پوشش حرفه ای دانشجویان 
آئین نامه ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی آئین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی
آئین نامه بهره مندی از فعالیت های دانشجویان دانشگاه ها دستورالعمل اجرایی نحوه استفاده از تسهیلات اعطایی
دستورالعمل و آئین نامه اجرایی بیمه خدمات درمانی دانشجویان دستورالعمل اجرایی آئین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان
دستورالعمل اعطای تسهیلات رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه آئین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان
آئین نامه اجرایی طرح و برنامه های حوزه امر به معروف و نهی از منکر دستورالعمل هماهنگ سازی معاینات جسمانی و رفتاری دانشجویان
آئین نامه اجرایی شورای صنفی مرکزی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران دستورالعمل اردوهای دانشجویی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
دستور العمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در دانشگاه های علوم پزشکی کشور آئین نامه حفظ حدود و آداب اسلامی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
آئین نامه برنامه های موسیقایی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور  آئین نامه نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادهای علمی و جشنواره های دانش آموزی در رشته های علوم پزشکی
دستورالعمل برگزاری دانشجوی نمونه1400 شیوه نامه اجرایی جشنواره دانشجوی نمونه1400
آیین نامه تشکیل کرسی های آزاداندیشی شیوه نامه کرسی های آزاداندیشی

 


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0