آیین نامه تخصیص جایزه به مقاله های چاپ شده در مجله های معتبر علمی

 
شرایط کلی :
 
اعضای هیات علمی که مقاله های خارجی(تحقیقی)آنها که در مجله چاپ شده باشد می توانند از این تسهیلات استفاده نمایند.
چنانچه عضو هیات علمی نویسنده اول مقاله نباشد نصف مبلغ مصوب به وی تعلق می گیرد.
ذکر نام دانشگاه علوم پزشکی قزوین در مقاله های چاپ شده ضروری است.

 
مبلغ جایزه به شرح زیر است:
مجله های ایندکس شده در  Index Medicus , Cochrane , Medline, Pubmed حداکثر 500 هزار تومان
مقالات منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی معتبر فارسی حداکثر 50 هزار تومان
مجله های ایندکس شده در سایر سایت های تخصصی حداکثر 250 هزار تومان
مجله های ایندکس شده در نمایه نامه های   ISI حداکثر 600 هزار تومان  
Cinahal,Biological Abstract,Embase حداکثر 400 هزار تومان
گزارش ها و خبرنامه ها حداکثر 150 هزار تومان

 
شرایط اجرایی :
 
عضو هیات علمی مدارک زیر را همراه با نامه به معاونت پژوهشی ارائه می نماید:
کپی جلد ، فهرست مطالب و شناسنامه مجله
تاییدیه ایندکس مجله در نمایه نامه ها
مقاله چاپ شده در مجله      


6.0.20.0
گروه دورانV6.0.20.0