راهنمای جستجو در منابع کتابخانه

  راهنمای ایجاد vpn
  برای دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی(خارج از دانشگاه)

  https://usid.research.ac.ir/

   ساعت کاری
  (میز امانت شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 18)

  (سالن مطالعه شنبه تا چهارشنبه: 8 تا 18)

  جستجو در پایگاه های اطلاعاتی معتبر

  https://rsf.research.ac.ir/

  http://research.ac.ir 

  https://isid.research.ac.ir

  با ما از طریق آی گپ در ارتباط باشید.


  6.0.9.0
  گروه دورانV6.0.9.0