• ساعت : ۱۴:۱۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۲۱۶۷۸
فراخوان شركت در مسابقه سال 2023 سازمان جهانی مالكیت معنوی با موضوع مالكیت فكری و شركت های كوچك و متوسط

sme.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0