• ساعت : ۱۳:۰۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ 
  • کد خبر : ۲۲۶۸۹
جلسه شورای آموزشی دانشكده پرستاری و مامایی  برگزار شد.

دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده از برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی  روز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه 1402  در دانشکده خبر داد و گفت: در این جلسه مصوبات صورتجلسه گروه پرستاری طرح و درخواست چند نفر از دانشجویان بررسی گردید.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0