• ساعت : ۱۳:۴۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ 
  • کد خبر : ۲۲۳۸۲
صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیأت علمی متعهد خدمت، بررسی شد

دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین گفت: صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیأت علمی متعهد خدمت این دانشکده، بررسی شد.

 وی از برگزاری نشست بررسی صلاحیت علمی متقاضیان جذب هیات علمی متعهد خدمت؛ در رشته پرستاری خبر داد و گفت: فراخوان جذب متعهدین خدمت در راستای تقویت نیروی انسانی در گروه پرستاری انجام شد. حسینی گل افشانی افزود که تعداد 3 نفر در فراخوان شرکت کرده اند که از این میان، دو نفر در صورت احراز شرایط علمی و عمومی، جذب خواهند شد.

 معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی قزوین تصریح کرد: این فراخوان در سال1401، انجام شد. وی افزود که اسامی پذیرفته شدگان تا یک ماه آینده اعلام خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0