• ساعت : ۱۲:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ 
  • کد خبر : ۲۱۱۷۴
بازدید هیات ارزشیابی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت از دانشكده پرستاری و مامایی انجام شد

بازدید هیات ارزشیابی و اعتبار بخشی وزارت بهداشت از رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستای دانشگاه علوم پزشکی قزوین انجام شد. دکتر لیلی یکه فلاح، رییس دانشکده پرستاری و مامایی با بیان این خبر گفت: این بازدید روز 2 اسفندماه 1401 همراه با صرف صبحانه کاری برگزار شد و گزارش مبسوطی از فعالیت ها و اقدامات انجام شده ارائه گردید. رییس دانشکده پرستاری و مامایی اظهار داشت: مستندات حوزه های مختلف از جمله رسالت و اهداف، برنامه های آموزشی و پژوهشی، منابع، ساختار و مدیریت و... توسط هیئت اعتبار بخشی وزارتی مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفت.

یکه فلاح تصریح کرد: نتایج ارزیابی درونی اعتباربخشی رشته پرستاری توسط دکتر سیده زهرا حسینی گل افشانی، معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده ارائه گردید، سپس بازدید از مرکز شبیه سازی مهارتهای بالینی، کتابخانه و  مرکز آموزشی و درمانی ولایت  به عمل آمد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.20.0
    V6.0.20.0