• ساعت : ۱۱:۴۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ 
  • کد خبر : ۲۱۱۲۵
ارزیابی بیرونی اعتباربخشی رشته های كارشناسی و كارشناسی ارشد پرستاری آغاز شد.

 سمیه علیقلی، کارشناس دفتر توسعه آموزش از حضور تیم ارزیابی خارج دانشگاهی به منظور ارزیابی بیرونی اعتباربخشی علوم پایه برنامه ای رشته­های کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری خبر داد و گفت : روز سه شنبه تاریخ دوم اسفندماه 1401 در دانشکده پرستاری و مامایی مرحله ارزیابی بیرونی اعتبار بخشی انجام خواهد شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0