• ساعت : ۱۳:۵۳:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ 
  • کد خبر : ۱۴۰۸۱
دفاع پروپوزال سحر معروفی دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی

 جلسه دفاع پروپوزال سحر معروفی دانشجوی ارشد رشته پرستاری سالمندی با عنوان: " بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه « ارزیابی بیمار از مراقبت  بیماری مزمن 1PACIC در سالمندان مبتلا به دیابت شهر قزوین در سال 1400" کـه در روز سه شنبه مورخ 1401/2/20 سـاعـت 14-12:30درکلاس PBL دانشکده پرستاری، مامایی تشکیل میگردد، 

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.9.0
    V6.0.9.0